Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere varen til selger selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Forsegling på forpakning på være intakt for at angreretten skal være gjeldende.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøper angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøper mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøper ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøper ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten skal av bevishensyn være skriftlig (bruk av angrerettsskjema per e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøper vil returnere varen til selger.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgers rådighet. Selger kan ikke fastsette gebyrer for kjøpers bruk av angreretten, men selger vil kreve at kjøper skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selger i samme stand og mengde som den var i da kjøper mottok den. Kjøper bør sende varen tilbake til selger i originalemballasjen hvis dette er mulig, med forsegling intakt.

 

Angrerettskjema: Last ned (pdf)
Les mer: Vilkår og betingelser